تکنیکالیستمن

ما را با این نام بشناسید

درباره استاد:
من اینجام تا به شما راه پیدا کردن استراتژی شخصی خودتون را یاد بدم ، همون تکنیکی که برای شما ساخته شده و شما باید خودتون پیدایش کنید تا یک نقشه گنج انحصاری برای خودت داشته باشی .

آدرس ایمیل

Tecnicalistman@gmail.com

شماره تماس

۰۹۳۷۰۹۳۸۹۸۵

تلگرام

teladmin

دوره های ارائه شده توسط این مدرس